Publikacje pracowników ZTP w roku 2012

1. I. Martín-Fabiani, E. Rebollar, S. Pérez, D.R. Rueda, M.C. García-Gutiérrez, A. Szymczyk, Z. Roslaniec, M. Castillejo, T.A. Ezquerra, Laser-Induced Periodic Surface Structures Nanofabricated on Poly(trimethylene terephthalate) Spin-Coated Films, Langumir 2012, 28, 7938−7945. IF2011  4.186. MNiSW  35 pkt (A)
2. S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, Z. Špitalský, M. Soccio, J. Mosnáček, T. A. Ezquerra, Z. Rosłaniec, Electrical Conductivity of Poly(ethylene terephthalate)/Expanded Graphite Nanocomposites Prepared by in situ Polymerization, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 2012, 50 (23), 1645-16-52. IF2011 1.531. MNiSW  30 pkt (A)
3. A. Szymczyk, S. Paszkiewicz, Z. Roslaniec,  Influence of intercalated organoclay on the phase structure and physical properties of PTT–PTMO block copolymers , Polymer Bulletin, September 2012. IF2011 1.532. MNiSW  25 pkt (A)
4. Andrzej K. Bledzki, A.A. Mamun, N. N. Bonnia, S.Ahmad, Basic properties of grain by-products and their viability in polypropylene composites, Industrial Crops and Products 37 (2012)  427 – 434. MNiSW  40 pkt (A)
5. Bledzki A.K., H. Kirschling, M. Rohleder, A. Chate, Correlation between injection moulding processing parameters and mechanical properties of microcellular polycarbonate, Journal of Cellular Plastics, July 2012 vol. 48 no. 4 301-340. MNiSW  25 pkt (A)
6. Andrzej K. Bledzki, A. A. Mamun, M. Feldmann, Polyoxymethylene composites with natural and cellulose fibres: Toughness and heat deflection temperature, Composites Science and Technology 72 (2012) 1870-1874. MNiSW  50 pkt (A)
7. O. Faruk, Andrzej K. Bledzki, H-P. Fink, M.Sain,  Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000–2010, Progress in Polymer Science 37 (2012) 1552-1596. MNiSW  50 pkt (A)
8. O. Faruk, A.K. Błędzki, Processing of biofiber-rinforced composites, rozdz. w Wiley Encyclopedia of Composites pod red. L. Nicolais, A. Borzacchiello, S. M Lee, DOI: 10.1002/9781118097298.weoc264 (ISBN: 978-0-470-12828-2). Pozycja książkowa anglojęzyczna
9. O. Faruk, A.K. Błędzki,  Wood plastic composite: present and future, rozdz. w: Wiley Encyclopedia of Composites pod red. L. Nicolais, A. Borzacchiello, S. M Lee, DOI: 10.1002/9781118097298.weoc203 (ISBN: 978-0-470-12828-2). Pozycja książkowa anglojęzyczna
10. A.K. Błędzki, H.-P. Heim, D. Passmann, A. Ries, Manufacturing of self-reinforced all-PP composites, rozdział w: Synthetic Polymer-Polymer Composites von Debes Bhattacharya, pod red. S. Fakirov, ISB: 978-1-56990-510-4, ISBN (E-Book): 978-1-56990-525-8. Pozycja książkowa anglojęzyczna
11. A.K. Błędzki, A. Jaszkiewicz, M. Urbaniak, D. Stankowska-Walczak, Biocomposites – in the past and in the future, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012 20 6B (96) 17-24. MNiSW  25 pkt (A)
12. Szymczyk A., Z. Rosłaniec, Non-isothermal crystallization of poly(trimethylene terephthalate)/single-walled carbon nanotubes nanocomposites, Polimery 2012, 57(3), 57-63. MNiSW  10 pkt (B)
13. Michalski P., Nachman M., Kwiatkowski K. Zużycie ścierne elastomerów uretanowych z udziałem monomerycznego lub polimerycznego diizocyjanianu MDI, Polimery 2012, 57, 839. MNiSW  10 pkt (B)
14. Błȩdzki, A.K., Gora̧cy, K., Urbaniak, M., Możliwości recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych i wyrobów kompozytowych, Polimery 57 (2012) 620 – 626. MNiSW  10 pkt (B)
15. S. Paszkiewicz, Z. Rosłaniec, A. Szymczyk, Z. Spitalsky, J. Monsacek, Morphology and Thermal Properties of Expanded Graphite (EG)/Poly(ethylene terephthalate) (PET) Nanocomposites, Chemik Nuka-Technika-Rynek 2012, 66(1), 21-30. MNiSW  8 pkt (B)
16. K. Kwiatkowski, M. Kwiatkowska, Ocena degradacji elastomerów estrowych na podstawie wskaźnika szybkości płynięcia MFR,  Inżynieria Materiałowa 5, 189 (2012) 497 – 500. MNiSW  7 pkt (B) 
17. Piesowicz E., Rosłaniec Z. Study on mechanical, thermal and barrier properties of PET/MMT nanocomposites obtained by in situ polymerization, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 6/2012, 381-384. MNiSW  7 pkt (B)
18. Nachman M., Michalski P., Hełminiak A., Arabczyk W., Rosłaniec Z. Elastomery uretanowe o zwiększonej odporności na zużycie ścierne napełniane  gradientowo,  Elastomery 2012, 16, 2(91), 11. MNiSW  4 pkt (B)
19. J. Wojnowski, Z. Rosłaniec, Odkształcenia elastyczne w elastomerach termoplastycznych. Modelowanie i badania eksperymentalne, Elastomery, grudzień 2012. MNiSW  4 pkt (B)
20. R. Pilawka, S. Paszkiewicz Z. Rosłaniec, Epoxy comoposites with carbon nanotubes, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 36, No. 3, 2012. MNiSW  7 pkt (B)
21. Z. Tartakowski, M. Kosyl, Modyfikacja kompozytów polimerowych z napełniaczami grafitowymi, Przetwórstwo Tworzyw nr 5(149) wrzesień-październik 2012, str. 527-530. MNiSW  4 pkt (B)
22. Z. Tartakowski, M. Kosyl, Właściwości przetwórcze recyklatowych kompozytów polietylenowych modyfikowanych recyklatem z włóknami węglowymi, Przetwórstwo Tworzyw nr 6 (150) listopad - grudzień 2012, str. 676-679. MNiSW  4 pkt (B) 
23. A.K. Błędzki, A. Al. Mamun, P. Franciszczak, PLA napełniane mikrowłóknami lignocelulozowymi – porównanie metod przetwórstwa, Przetwórstwo Tworzyw 6 (150) /18, ISSN 1429 – 0472, 561-563. MNiSW  4 pkt (B)
24. Błędzki A.K., Paßmann D., Ries A., Bjekovic R., Urbaniak M.: Samowzmocnione materiały kompozytowe – blachy organiczne, struktury gradientowe, V Konferencja Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, Międzyzdroje, 28 maj - 1 czerwiec 2012, Materiały konferencyjne str. 19, Abstrakt zamieszczony w materiałach konferencyjnych.
25. Błędzki A.K., Urbaniak M., Böttcher A., Berger Ch., Pilawka R.: Bio-based epoxies and composites for technical applications, Baltic Polymer Symposium, Liepaja, Latvia, 19 - 22 September 2012, Book of Abstract str. 43, Abstrakt zamieszczony w materiałach konferencyjnych.


Patenty i zgłoszenia pracowników w roku 2012


  • Zgłoszenie patentowe P.399000; WIPO ST 10/C PL399000: „Sposób wytwarzania wyrobów z napełnianych elastomerów uretanowych w trakcie ich syntezy”; twórcy: Michalski P. 20%, Nachman M. 20%, Hełminiak A. 20%, Arabczyk W. 20%, Kwiatkowski K. 10%, Rosłaniec Z. 10%
  • Zgłoszenie patentowe P.400908; WIPO ST 10/C PL400908: „Sposób zabezpieczania przed wilgocią cewek elektrycznych stosowanych w urządzeniach precyzyjnych”, twórcy:  Kwiatkowski K. 20%, Nachman M. 20%, Michalski P. 20%, Wojnowski J. 20%, Rosłaniec Z. 20%
  • Zgłoszenie patentowe P.401646 (PL401646) 16.11.2012  "Kompozyty hybrydowe do zabezpieczenia termicznego urządzeń elektrycznych", twórcy: Zenon Tartakowski,  Mateusz Kosyl