Dr inż. Sandra Paszkiewicz, Instytut Inżynierii Materiałowej, WIMIM


Została laureatką nagrody dla wybitnych młodych naukowców (CSTE Outstanding Young Researcher Award) przyznaną przez Radę Naukową czasopisma Composites Science and Technology (5-letni impact factor- 4,502, 50pkt wg listy MNiSW) na podstawie osiągnięć w opublikowanym artykule zatytułowanym „Synergetic effect of single-walled carbon nanotubes [SWCNT] and graphene nanoplatelets [GNP] in electrically conductive PTT-block-PTMO hybrid composites prepared by in situ polymerization”  (CSTE 118 (2015) pp.72-77), którego autorami są: S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, X.M. Sui, H.D. Wagner, A. Linares, T.A. Ezquerra, Z. Roslaniec. Nagroda obejmuje pokrycie kosztów podróży (travel grant) dla zwycięzcy, aby umożliwić odbiór nagrody podczas 21 Międzynarodowej Konferencji na temat Materiałów Kompozytowych (The 21st International Conference on Composites Materials (ICCM-21)), która będzie miała miejsce w dniach 20-25 sierpnia 2017 w Xi’an, Chiny. Laureat ma przyjemność odbioru  tablicy pamiątkowej podczas ceremonii wręczenia nagród.

Szczegóły na temat nagrody mogą być znalezione: GRATULUJEMY!!


13. Środkowo-Europejska Konferencja RECYKLING I ODZYSK!! - zapisy już trwają

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH


NAUKA-PRZEMYSŁ 2017


Szanowni Państwo,
po pewnej przerwie podejmujemy próbę kontynuacji tej konferencji w tematycznie rozszerzonym zakresie – nie tylko addytywny recykling, ale również innowacyjny aktywny recykling uwzględniający cały cykl życia wyrobu od surowca poprzez kolejne procesy konstrukcyjne (co konstruktor wiedzieć powinien!) i technologiczne, a po okresie użytkowania również możliwości optymalnego  demontażu wyrobów technicznych i utylizacji odzyskanych materiałów.
To również kontynuacja poprzednich wariantów transgranicznych tej Konferencji: Szczecin i Berlin, Żagań i Drezno, Przemyśl i Lwów, Augustów i Wilno, byliśmy również na Słowacji i w Danii.
Pozdrawiamy A. Błędzki, Z. Tartakowski

Miejsce konferencji: Białystok-Grodno (Białoruś)
Termin konferencji: 07-09.09.2017


Pliki do pobrania: Ogłoszeniezaproszeniekarta zgłoszeniowa.

Nowości na stronie ZTP

Zmieniono i uaktualniono dział "Projekty ZTP" oraz " dział "O nas" :)

Kurs pedagogiczny 2017

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Kursu Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli akademickich (nr 46).

Zgodnie ze statutem ZUT w Szczecinie wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do podnoszenia własnych kwalifikacji naukowych i zawodowych oraz podlegają okresowej ocenie.

Kurs umożliwia uzyskanie przygotowania pedagogicznego osobom starającym się o zatrudnienie na stanowisko adiunkta, na stanowisko asystenta a także na stanowisko lektora oraz na stanowisko instruktora, a także osobom zatrudnionym bez ww. kwalifikacji.

Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmuje sekretariat Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych ZUT, Al. Piastów 48, (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) pok. 519; tel 91 486 40 37, 91 449 48 32, e-mail: human@zut.edu.pl.

Wszelkich informacji udziela także kierownik kursu dr Dariusz Zienkiewicz e-mail: dariusz.zienkiewicz@zut.edu.pl, tel. kom. 602 331 835.
Pierwsze zajęcia planowane są na dzień 25 lutego 2017r. w godz. 8:00-13:00, s.504 BJM, Al. Piastów 48.

UWAGA! ZAPRASZAMY STUDENTÓW NA STUDIA III STOPNIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, ZAKŁAD TWORZYW POLIMEROWYCH

Zaprasza absolwentów studiów II st. na Studia Doktoranckie (studia III st.)

W ramach tych studiów oferujemy tematykę prac związanych z fizyką i technologią polimerów oraz kompozytami i biokompozytami polimerowymi.


Od kandydatów wymagane jest ukończenie staudiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna, Nanotechnologia lub matematyczno-fizyczno-chemicznych kierunków uniwersyteckich.
Nabór na studia II st. kier. Inżynieria Materiałowa prowadzi Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 19, Szczecin.

Dodatkowe informacje: Dziekanat WIMiM 091 449 41 92 lub
tel. 668 484545, Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl,
www.ztp.zut.edu.pl

Taśma pęcznieje, pożar się nie rozprzestrzenia [WIDEO, ZDJĘCIA]


Prof. Zenon Tartakowski z Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]
Prof. Zenon Tartakowski z Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]
radioszczecin.pl/1,332707,tasma-pecznieje-pozar-sie-nie-rozprzestrzenia-ko

Ruszył nowy projekt w Zakładzie Tworzyw Polimerowych

obrazekobrazekobrazek 
Tytuł: Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego poliolefinowego tworzywa elastomerowego na wykładziny boisk sportowych i wyroby techniczne


Kierownik:  (strona Lidera) mgr Jan Stankiewicz,  (strona ZUT) dr inż. Elżbieta Piesowicz
Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer: INNOTECH-K3/IN3/53/228403/NCBR/14  
Lata realizacji: 2015 - 2017 
Informacje o projekcie www.stargum.pl, www.ncbir.pl/programy-krajowe/