Wyróżnienia dla najlepszych

Czworo studentów oraz czworo doktorantów otrzymało dziś stypendia przyznawane w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin.
- Za nami kolejna edycja programu, poprzez który nagradzamy najlepszych młodych naukowców - powiedział podczas wręczania dyplomów Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Gratuluję wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz życzę Wam dalszych sukcesów.
W terminie do dnia 10 października 2017 r. wpłynęło ogółem 35 wniosków, w tym 18 od studentów i 17 od doktorantów. Z powodu niespełnienia wymogów formalnych jeden wniosek nie został  zakwalifikowany do oceny merytorycznej.
Ocenie merytorycznej poddano 17 wniosków studentów oraz 17 wniosków doktorantów.  Laureaci reprezentują szczecińskie uczelnie wyższe i kształcą się na takich kierunkach jak elektrotechnika, biotechnologia czy nawigacja.
Program stypendialny uruchomiony został w 2010 r. i jest jednym z elementów projektu Akademicki Szczecin.
obrazek
Kolejny nabór wniosków o stypendium rozpocznie się w marcu 2018 r.

Źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/edukacja/wyroznienia-dla-najlepszych

Dr inż. Sandra Paszkiewicz, Instytut Inżynierii Materiałowej, WIMIM


Została laureatką nagrody dla wybitnych młodych naukowców (CSTE Outstanding Young Researcher Award) przyznaną przez Radę Naukową czasopisma Composites Science and Technology (5-letni impact factor- 4,502, 50pkt wg listy MNiSW) na podstawie osiągnięć w opublikowanym artykule zatytułowanym „Synergetic effect of single-walled carbon nanotubes [SWCNT] and graphene nanoplatelets [GNP] in electrically conductive PTT-block-PTMO hybrid composites prepared by in situ polymerization”  (CSTE 118 (2015) pp.72-77), którego autorami są: S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, X.M. Sui, H.D. Wagner, A. Linares, T.A. Ezquerra, Z. Roslaniec. Nagroda obejmuje pokrycie kosztów podróży (travel grant) dla zwycięzcy, aby umożliwić odbiór nagrody podczas 21 Międzynarodowej Konferencji na temat Materiałów Kompozytowych (The 21st International Conference on Composites Materials (ICCM-21)), która będzie miała miejsce w dniach 20-25 sierpnia 2017 w Xi’an, Chiny. Laureat ma przyjemność odbioru  tablicy pamiątkowej podczas ceremonii wręczenia nagród.

Szczegóły na temat nagrody mogą być znalezione: GRATULUJEMY!!


13. Środkowo-Europejska Konferencja RECYKLING I ODZYSK!! - zapisy już trwają

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH


NAUKA-PRZEMYSŁ 2017


Szanowni Państwo,
po pewnej przerwie podejmujemy próbę kontynuacji tej konferencji w tematycznie rozszerzonym zakresie – nie tylko addytywny recykling, ale również innowacyjny aktywny recykling uwzględniający cały cykl życia wyrobu od surowca poprzez kolejne procesy konstrukcyjne (co konstruktor wiedzieć powinien!) i technologiczne, a po okresie użytkowania również możliwości optymalnego  demontażu wyrobów technicznych i utylizacji odzyskanych materiałów.
To również kontynuacja poprzednich wariantów transgranicznych tej Konferencji: Szczecin i Berlin, Żagań i Drezno, Przemyśl i Lwów, Augustów i Wilno, byliśmy również na Słowacji i w Danii.
Pozdrawiamy A. Błędzki, Z. Tartakowski

Miejsce konferencji: Białystok-Grodno (Białoruś)
Termin konferencji: 07-09.09.2017


Pliki do pobrania: Ogłoszeniezaproszeniekarta zgłoszeniowa.

Nowości na stronie ZTP

Zmieniono i uaktualniono dział "Projekty ZTP" oraz " dział "O nas" :)

Kurs pedagogiczny 2017

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Kursu Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli akademickich (nr 46).

Zgodnie ze statutem ZUT w Szczecinie wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do podnoszenia własnych kwalifikacji naukowych i zawodowych oraz podlegają okresowej ocenie.

Kurs umożliwia uzyskanie przygotowania pedagogicznego osobom starającym się o zatrudnienie na stanowisko adiunkta, na stanowisko asystenta a także na stanowisko lektora oraz na stanowisko instruktora, a także osobom zatrudnionym bez ww. kwalifikacji.

Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmuje sekretariat Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych ZUT, Al. Piastów 48, (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) pok. 519; tel 91 486 40 37, 91 449 48 32, e-mail: human@zut.edu.pl.

Wszelkich informacji udziela także kierownik kursu dr Dariusz Zienkiewicz e-mail: dariusz.zienkiewicz@zut.edu.pl, tel. kom. 602 331 835.
Pierwsze zajęcia planowane są na dzień 25 lutego 2017r. w godz. 8:00-13:00, s.504 BJM, Al. Piastów 48.

UWAGA! ZAPRASZAMY STUDENTÓW NA STUDIA III STOPNIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, ZAKŁAD TWORZYW POLIMEROWYCH

Zaprasza absolwentów studiów II st. na Studia Doktoranckie (studia III st.)

W ramach tych studiów oferujemy tematykę prac związanych z fizyką i technologią polimerów oraz kompozytami i biokompozytami polimerowymi.


Od kandydatów wymagane jest ukończenie staudiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna, Nanotechnologia lub matematyczno-fizyczno-chemicznych kierunków uniwersyteckich.
Nabór na studia II st. kier. Inżynieria Materiałowa prowadzi Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 19, Szczecin.

Dodatkowe informacje: Dziekanat WIMiM 091 449 41 92 lub
tel. 668 484545, Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl,
www.ztp.zut.edu.pl

Taśma pęcznieje, pożar się nie rozprzestrzenia [WIDEO, ZDJĘCIA]


Prof. Zenon Tartakowski z Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]
Prof. Zenon Tartakowski z Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]
radioszczecin.pl/1,332707,tasma-pecznieje-pozar-sie-nie-rozprzestrzenia-ko

Ruszył nowy projekt w Zakładzie Tworzyw Polimerowych

obrazekobrazekobrazek 
Tytuł: Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego poliolefinowego tworzywa elastomerowego na wykładziny boisk sportowych i wyroby techniczne


Kierownik:  (strona Lidera) mgr Jan Stankiewicz,  (strona ZUT) dr inż. Elżbieta Piesowicz
Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer: INNOTECH-K3/IN3/53/228403/NCBR/14  
Lata realizacji: 2015 - 2017 
Informacje o projekcie www.stargum.pl, www.ncbir.pl/programy-krajowe/