obrazek
Mgr inż. Izabela Irska, doktorant
Obszar zainteresowań: alifatyczno-aromatyczne kopolimery blokowe o cechach elastomerów termoplastycznych, synteza i właściwości fizyczne
Pokój: 042, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
Email: Izabela.Irska@zut.edu.pl