obrazek
Mgr inż. Małgorzata Nachman, doktorant
Obszar zainteresowań: 
Pokój: 216 
Telefon: +48 91 449 4589
Email: Malgorzata.Nachman@zut.edu.pl