obrazek
Dr hab inż. Elżbieta Piesowicz, kierownik Zakładu Tworzyw Polimerowych
Obszar zainteresowań: 
Pokój: 218
Telefon: +48 91 449 44 57
Email: Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl