obrazek
 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec
Obszar zainteresowań: elastomery w kontakcie z żywnością, elastomery termoplastyczne (kopolimery i terpolimery  multiblokowe, polimery jonowe i ciekło-krystaliczne), materiały polimerowe i ich przetwórstwo, multifazowe układy polimerowe (mieszaniny polimerowe, kopolimery blokowe), reaktywne mieszaniny polimerowe, nanomateriały polimerowe (węglowe, krzemianowe; 1D, 2D, 3D), nanokompozyty polimerowe (magnetyczne, elektroprzewodzące, termoprzewodzące, barierowe).
Pokój: 219
Telefon: +48 91 449 44 57
Email: zroslaniec@zut.edu.pl