obrazek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, profesor
Obszar zainteresowań: Biokompozyty termoplastyczne i duroplastyczne, kompozyty samowzmocnione, recycling, przetwórstwo tworzyw termoplastycznych i duroplastycznych
Pokój: 221
Telefon: +48 91 449 44 57
Email: andrzej.bledzki@zut.edu.pl