Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rys historyczny

Instytut Inżynierii Materiałowej wyodrębnił się ze struktury Instytutu Budowy Maszyn w 1977 roku z inicjatywy prof. Stanisława Prowansa. Obecny kształt i strukturę Instytut uzyskał w 1987 roku. Dyrektorem Instytutu od 1996 roku do 2016 r. był prof. Zbigniew Rosłaniec. Obecnie funkcję Dyrektora IIM pełni prof. dr hab inż Jolanta Baranowska.


W przeszłości Zakład Tworzyw Polimerowych zajmował się właściwościami i zastosowaniem PTFE czyli Teflonu  (membrany, uszczelnienia, pokrycia) oraz metodami przetwórstwa tworzyw.


Obecnie w Zakładzie Tworzyw Polimerowych prowadzone są pod kierownictwem prof. Z. Rosłańca następujące ważniejsze tematy badawcze: „Tworzywa polimerowe o właściwościach elasto-termoplastycznych”, „Uzyskiwanie nowych materiałów polimerowych metodą reaktywnego mieszania”, „Nano-kompozyty polimerowe z udziałem nanorurek węglowych”, „Recykling polimerów”. Badania ukierunkowane są na ocenę wpływu budowy chemicznej i struktury fazowej na właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne nowych materiałów (prof. Z. Rosłaniec).


Zespół prowadzący te badania zyskał wysoką renomę w kraju i zagranicą (podręczniki anglojęzyczne, porozumienia o współpracy z naukowymi ośrodkami za granicą, wspólne projekty badawcze (Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Czechy, Rosja, USA), wymiana naukowa i wspólne badania eksperymentalne. Prace doktorskie prowadzone w tym zakresie mają charakter nowatorski.


Duża część z tych prac ma również charakter aplikacyjny  i jest przedmiotem zainteresowania zakładów produkcyjnych (ponad 10 porozumień o współpracy naukowej i wdrożeniowej, min. z koncernami TELEFONIKA-KABLE w Krakowie, BORYSZEW-ELANA w Toruniu). Zakład ma również znaczące osiągnięcia w projektowaniu form wtryskowych oraz opracowaniu warunków otrzymywania nowych materiałów polimerowych.


Znanym w kraju i zagranicą jest zespół zajmujący się technologią zagospodarowania odpadów z tworzyw polimerowych oraz biomateriałami konstrukcyjnymi na bazie polimerów (prof. Andrzej Błędzki). Niewątpliwymi osiągnięciami  są tu podręczniki i monografie wydane w j. polskim, angielskim i niemieckim, organizacja cyklicznej konferencji środkowoeuropejskiej na ten temat oraz szereg prac wdrożeniowych.


Współpraca z zagranicą prowadzona jest  także na poziomie edukacyjnym. Co roku 6-10 studentów realizuje prace magisterskie za granicą ( Uniwersytet Kassel, Hamburg, Londyn, Hanower, Erlangen, Goeteborg).