Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prezentacja wybranych projektów badawczych realizowanych w Zakładzie Tworzyw Polimerowych

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Projekty zakończone


Ocena oddziaływań na granicach faz w nanokompozytach polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych

Tytuł: Ocena oddziaływań na granicach faz w nanokompozytach polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych.
Kierownik:  dr inż. Sandra Paszkiewicz
Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu Preludium
Numer: 2013/11/N/ST8/00404
Lata realizacji: 2014 – 2016
Informacje o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-05-06-wyniki-konkursow

Hybrydowe nanokompozyty polimerowe z udziałem grafenu i nanorurek węglowych – nanostruktura, właściwości mechaniczne i elektryczne

Tytuł: Hybrydowe nanokompozyty polimerowe z udziałem grafenu i nanorurek węglowych – nanostruktura, właściwości mechaniczne i elektryczne
Kierownik:  Prof. Zbigniew Rosłaniec
Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu INNOTECH
Numer: (projekt badawczy własny) N N508 628040
Lata realizacji: 2011 - 2014