Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierownik Zakładu Tworzyw Polimerowych: dr hab inż ELŻBIETA PIESOWICZ


Tel. 91 449 44 57


 


Sekretariat  


Instytutu Inżynierii Materiałowej


Zakładu Tworzyw Polimerowych


Adres: Al. Piastów 19/117A


70-310 Szczecin


   tel. 91 449 47 79


    tel./fax: 91 449 43 56


    e-mail: iim@zut.edu.pl