obrazek
Dr inż. Sandra Paszkiewicz, adiunkt
Obszar zainteresowan: nanokompozyty polimerowe z udziałem nanostruktur organicznych (m.in. nanorurki węglowe, nanopłytki grafenowe, węglik krzemu, polisilseskwioksany) oraz nanostruktur nieorganicznych (m.in. dwusiarczek wolframu) na bazie poliestrów oraz elastomerów termoplastycznych, synteza in situ oraz właściwości fizyczne
Pokój: 216
Telefon: +48 91 449 4589
Email: sandra.paszkiewicz@zut.edu.pl