obrazek
Dr inż. Magda Kwiatkowska, adiunkt
Obszar zainteresowań: wielofazowe układy polimerowe, w tym: kopolimery i bio-kopolimery blokowe na bazie poliestrów, kompozyty z udziałem nanonapełniaczy węglowych
Pokój: 215
Telefon: +48 91 449 45 89
 Email: magdalena.kwiatkowska@ps.pl